GeoNight 2019

GeoNight 2019

България се включи за първи път в европейската инициатива за Географска вечер.

Събитието се организира от Българско геогрфско дружество в партньорство с Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Национален институт по геофизика, геодезия и география на БАН, образователен сайт Географ БГ и Бългрски антарктически институт. Основната мисия на събитието бе да популяризира обществената значимост на географската наука и ползите в научните достижения на учените, работещи в сферата на науките за Земята. Поканата за присъединяването на България към кампанията идва от Френската асоциация на географите, като в програмата на първото издание от GeoNight бяха включени серия от научнопопулярни презентации, посветени на полярните изследвания, геопространствените технологии и динамичните процеси на земната повърхност. Страхотен завършек на събитието бе симулацията на дрон в двора на Ректората.