Кариерен център

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е административно звено към ГГФ.

Центърът за кариерно развитие се ръководи от Декана на ГГФ.

Центърът за кариерно развитие е създаден, за да съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите, както и да бъде ефективен посредник между академичните среди и бизнеса.

Компания / Организация
Описание

Съвместен изследователски център (Joint Research Centre) към Европейската комисия Изследователски стажове
Атама Уелнес Клуб Рецепционист
ЕСРИ България Content & Campaign Marketing Specialist
Институт за управление на програми и проекти ООД Експерт Регионално развитие
WWF България Panda Labs Възможност за младежи за участие в програма за иновации и зелено предприемачество
University of Macerata Marie Curie Postdoctoral Fellowships 2021
University of Graz Go Styria research scholarship at the University of Graz 2021/22
Хотел ДИТЕР Рецепционист / Рецепционистка
Министерство на външните работи Общ конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност „Стажант-аташе”
Национален статистически институт Набиране на преброители за Преброяване 2021
Германска федерална фондация за околна среда
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU)
Стипендии за Следдипломна квалификация в областта на околната среда
Компания / Организация


Описание

Centre for Advanced Study Office Manager
Германска федерална фондация за околна среда
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU)
Изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU
ЕСРИ България Ръководител в образователен сектор
Столична община,
направление „Зелена система, екология и земеползване“
Нещатни сътрудници на направление „Зелена система, екология и земеползване“
Фондация „Софийска платформа“ Набиране на участници по програма „Европа като общност на граждани“
Министерство на образованието и науката Студентски Стажове
Европейски парламент Стаж в Европейския парламент
ProActiveSolutions ltd Administrative Associate
ХИЪР България Аналитик на пространствени данни
Аосиа България ЕАД Платен стаж на студент по специалност ГИС
ГАП Консулт ООД ГИС специалист

Полезна информация

Контакти

Доц. д-р Климент Найденов

Геолого-географски факултет
    СУ “Св. Климент Охридски”
    бул. „Цар Освободител“ 15
    1504 София

naidenov@gea.uni-sofia.bg