Факултетна комисия по качеството

Доц. д-р Момчил Дюлгеров

Председател

каб. 70
02 9308 253
momchil@gea.uni-sofia.bg

Членове:
  1. Проф. д-р Ирена Костова
  2. Проф. д-р Тони Трайков
  3. Доц. д-р Косьо Стойчев
  4. Доц. д-р Нели Веселинова
  5. Гл. ас. д-р Симеон Матев
  6. Гл. ас. д-р Петко Божков
  7. Ас. Румен Минковски
  8. Студент Йордан Копривленски