Декан

Климент Найденов

Проф. д-р Климент Найденов

Декан

каб. 253
понеделник и сряда: 10:00 – 12:00 ч.
02 846 70 57, 02 9308 510
naidenov@gea.uni-sofia.bg

Секретари

Катя Младенова

Главен инспектор администрация на факултет

каб. 254
02 9308 385
katja@gea.uni-sofia.bg

Мариана Василева

Административен секретар

каб. 254
02 9308 385
manka@gea.uni-sofia.bg

Мария Манолова

в.и.д. Главен инспектор администрация на факултет

каб. 254
02 9308 385
m.manolova@gea.uni-sofia.bg