Пресклуб „Климатека“: Как се променя климатът през последните 30 г.

Пресклуб „Климатека“

На 23 февруари от 11.00 ч. ви каним на нашето събитие – пресклуб „Климатека“, поредица от събития, в които учени и експерти от Климатека представят най-новите си публикации и изследвания пред журналисти. Първият пресклуб е посветен на промените в климата през един трийсетгодишен период, а лекторът д-р Симеон Матев ще даде и конкретни примери за температурните промени в трите най-големи града у нас – София, Пловдив и Варна.

Част от акцентите в събитието ще бъдат: 

 • Глобален метеорологичен обзор и повишението на температурите: 
  • Годините от 2013 до 2021 са сред десетте най-топли години в историята. 
  • В серия сме от 45 поредни години с наднормени температури спрямо средните за ХХ-ти век. 
  • За 140 г. скоростта на повишение на глобалната температура е с 0,08°C на десетилетие. През последните 40 г. обаче, сме с близо два пъти по-висока скорост на повишение – от 0,18°C на десетилетие. 
 • Как се променя климатът в България през последните 60 г., с фокус върху големите градове (София, Пловдив и Варна):
  • Средните годишни температури за последните 30 г. са се повишили с 0,8 до 1 °C.
  • Най-голямо затопляне се наблюдава през летния сезон.
  • Всички най-високи сезонни температури са отчетени през последното десетилетие.
  • Най-топлата зима в Пловдив и Варна е била през 2019/2020 г., а в София през 2020/2021 г.
  • Най-ниските сезонни температури са през 70-те и 80-те на миналия век.
  • Тропичните нощи се увеличават с 20 до 50%.
  • През последното десетилетие екстремните събития се увеличават. 

Симеон Матев е доктор по климатология, защитил е докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“. В момента е асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“, като основните му научни интереси са в областта на изменението на климата, дългосрочните прогнози и климатичните фактори за геоморфоложки процеси. 

Д-р Симеон Матев е част от общността от учени и експерти в Климатека, която създадохме през изминалите две години. Целта на този авторски кръг е да даде възможност на различни учени да представят свои изследвания и публикации, свързани с климатичните промени.

Събитието на 23 февруари 2022 г. от 11.00 часа ще се проведе онлайн, в рамките на 60 минути, като д-р Симеон Матев ще представи проучвания, данни и анализи за последните 30 г. 

След края на презентацията е предвидено време за дискусия и всеки от вас ще може да зададе въпроси си.

Детайли за влизане в платформата Zoom: