Специалност Регионално развитие и политика

Специалност „Регионално развитие и политика“ се изучава от учебната 2005-2006 г. с курс на обучение 4 години. В нея се придобиват умения по регионално развитие и политика и по-точно в областта на програмирането, изпълнението и мониторинга на планове, стратегии, програми за регионално развитие и други области. Това е първата по рода си такава специалност в България.

Завършилите успешно бакалавърска степен притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в държавни ведомства, в регионални и местни администрации, в консултантски фирми, неправителствени организации /НПО/ и др., възможно е и продължаване на обучението в магистърски програми във всички ВУ у нас и в университети в чужбина, а при доказани качества – и в докторантури.