Програма Еразъм+

Erasmus+

За Програма Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Нейният бюджет от 14,7 млрд. евро ще предостави възможности на повече от 4 млн. европейци да учат, да се обучават и да получат опит в чужбина.

Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова се предлагат възможности за най-различни хора и организации.

Подробна информация относно тези възможности, включително критериите за допустимост, ще намерите на сайта на програмата, както и на Еразъм+ сайта на СУ.

Факултетен Еразъм координатор

Доц. д-р Биляна Борисова

Зам.-декан Международна и изследователска дейност, университетско сътрудничество

каб. 253
вторник: 10:00 – 12:00 ч.
02 846 70 57, 02 9308 510
billiana@gea.uni-sofia.bg