Национална научна конференция на БГД „ГЕОНАУКИ 2021“

Българско Геологическо Дружество

Националната научна конференция на БГД с международно участие „ГЕОНАУКИ 2021“
ще се проведе онлайн на 9 и 10 декември 2021 г.

Посвещава се на 90 години от рождението на Акад. Тодор Николов

ПРОГРАМА

Регистрационна форма

Награда за млад учен „Професор Живко Иванов“

Линк за 09–10 декември от конференцията „Геонауки 2021“