Курс на Total 2016

От 3 до 7 Октомври 2016 г. в Заседателна зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе поредният курс организиран със съдействието и финансовата помощ на Тотал И&П, България. Лекциите на проф. Абделкадир Шауш по „Проучване за въглеводороди чрез сеизмични техники“ бяха посетени от студенти и докторанти геолози и геофизици от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и МГУ „Св. Иван Рилски“.

Total course - 2016

Студентите се запознаха с основните сеизмични техники при търсене и проучване за нефт и газ. Курсът беше изключително полезен и за изучаване на съвременните геоложки модели при структурната и стратиграфска интерпретация на сеизмични данни.

Total course - 2016

Курсовете на Тотал се превърнаха вече в традиция през последните 2 години след сключване на двустранното споразумение между водещата френска компания и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2014 г.