Конкурс за участие в смесена интензивна програма на тема „BEYOND BORDERS“: T4EU – BIP week Triest/Koper

Конкурс за участие в смесена интензивна програма на тема „BEYOND BORDERS“ - Т4Е

На 6-ти март 2024 г. предстои обявяване на конкурс за участие в Смесена интензивна програма „BEYOND BORDERS“, организирана в рамките на европейския алианс Transform4Europe, в периода 20-24 май в университетите на Триест, Италия и Копер, Словения. Всички условия на конкурса ще откриете на сайта на алианс Transform4Europe и на сайта на Еразъм+.