Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2022/2023 (втора селекция)

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2022/2023 (втора селекция)

Обявен е конкурс за студентска мобилност с цел практика – 2022-2023 г. – втора селекция.

Краен срок за кандидатстване: 29.11.2022 г., 17:00 ч.

За повече информация – Еразъм+ сайта на СУ.