Конкурс за практики на студенти и докторанти по Програма “Еразъм+”

Конкурс за практики на студенти и докторанти по Програма “Еразъм+”

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики на студенти и докторанти по Програма Еразъм+.

Практиките могат да бъдат реализирани в периода 1 юни – 30 септември 2021 г.

Указанията за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани на Еразъм сайта на СУ.

Краен срок за кандидатстване: 4 май 2021 г., 23:59 часа.