Еврокомисар Мария Габриел посети Център по компетентност КВАЗАР

Еврокомисар Мария Габриел посети Център по компетентност КВАЗАР

Работна среща с участието на еврокомисар Мария Габриел проведоха учените от Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ – КВАЗАР.

„Квантовите технологии заемат все по-централно място в цифровия свят, в който живеем. Поздравявам екипа за избирането на центъра да представлява България в Европейската мрежа Euro QCI с цел да се изгради съвместно интегрирана квантова комуникационна инфраструктура в Европа.“ допълни Мария Габриел.

На срещата присъстваха Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, акад. Стефан Воденичаров, Акад. Чавдар Руменин, полк. Иван Маламов – Ректор на Националния военен университет „Васил Левски“, доц. д-р Климент Найденов – Декан на ГГФ при СУ, доц. Лъчезар Георгиев – директор на ИЯИЯЕ при БАН, капитан I ранг доц. д-р Недко Иванов – Декан на Факултет „Навигационен“ при ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, доц. д-р Август Иванов – директор на ИР към БАН, Кирил Гератлиев – Изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Екипите на Европейския комисар и учените от КВАЗАР се обединиха около необходимостта от комплексни мерки за опазването на критичната инфраструктура, каквато е една от водещите функции на центъра. Като друг много важен аспект в срещата беше очертана нуждата науката да влезе в училищата. „Няма как да привлечем младите хора към науката, ако те не срещнат очи в очи учените ни, които да им покажат и разкажат за ползите от науката в реалния живот. Утре стартираме дискусията за Европейското изследователско пространство, а през септември ще представим следващите стъпки за изграждането на Европейското пространство на образование. Разчитам на българските учени да си сътрудничим и да споделяме идеи как да приближим науката и образованието, в какво да инвестираме в следващия програмен период, за да може вложените средства да носят най-високи резултати.“ – обяви г-жа Габриел.