Гл. ас. д-р Симеон Матев от катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“ ще участва в събитие на Ratio

Парников (д)ефект

Климатичните промени, парниковият ефект и т.н. „Зелен преход“ ще бъдат тема на предстоящото събитие на Ratio, в което ще се включат още д-р Мария Трифонова, както и д-р Мария Манолова, също възпитаници на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Ratio e платформа, която представя научните познания и достижения на достъпен език. Събитието ще се проведе в четвъртък, 28 април, от 19:00 ч. (официално начало 20:00 ч.).
За повече информация посетете: https://ratio.bg/monthly/carbon-neutral/