Отдел „Студенти“

Отдел „Студенти” ще работи с намалено работно време от 10:00 до 14:00 часа за периода 28.06.2022 г. – 08.07.2022 г., съгласно Заповед №119/28.06.2022 г. на Декана на ГГФ.

СУ, Северно крило
етаж 3, стая 268

Понеделник, Вторник и Четвъртък
от 10:00 до 12:00 часа
от 13:00 до 15:00 часа
Сряда и Петък
от 10.00 до 12.00 ч.

Даниела Анчева

Инспектор Студенти

каб. 268
02 9308 384
dany@gea.uni-sofia.bg

Специалности (ОКС Бакалавър, ОКС Магистър)
С помощта на служителите от отдел „Студенти“ можете:
  • Да се запишете за новата учебна година;
  • Да получите уверение за студентското си положение;
  • Да получите декларацията си за здравно осигуряване – след попълването на предоставената бланка я депозирате в отдела;
  • Да заверите личната си карта;
  • Да получите академична справка;
  • Да подадете молба за случаите, които засягат вашето студентско положение: прекъсване на обучението в съответствие с чл. 165 от Правилника на Университета , повишаване на оценката по конкретен изпит, обучение по индивидуален план, допускане до държавен изпит и/ или защита на дипломна работа, възстановяване на студентски права, получаване на стипендия и т.н.