Деканат

СУ, Северно крило
етаж 2, стая 254

Понеделник – Петък
от 8:30 до 17:30 часа

Катя Младенова

Административен секретар

стая 254
02 9308 385
katja@gea.uni-sofia.bg

Мария Манолова

Главен инспектор администрация на факултет

стая 254
02 9308 385
m.manolova@gea.uni-sofia.bg