Покана за академична географска вечер: почетно членство на проф. А. Велчев в БГД и представяне на монография | 28 май 2024

Покана за академична географска вечер - почетно членство на проф. А. Велчев в БГД и представяне на монография

Българското географско дружество и Геолого-географският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ви канят на академична географска вечер по повод присъждането на званието Почетен член на Българско географско дружество на проф. д-р Ангел Велчев и представянето на монографията „Ландшафти, околна среда и природен капитал“, издадена в чест на 50-годишнината на Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“.

Монография „Ландшафти, околна среда и природен капитал“ - Корица