Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2021/2022 зимен семестър

Онлайн плащане

Уважаеми студенти,

С цел подобряване на административното обслужване на студентите в СУ е реализирана възможност за плащане на семестриалните такси чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане на ePay/EasyPay, като допълнителна алтернатива на досега съществуващите начини. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава, обаче, необходимостта от записване в отдел „Студенти“.

Възможността не важи за новоприетите студенти – студентите, които ще бъдат през този семестър в 1-и курс, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от съществуващите досега начини. В частност студенти, завършили ОКС „Бакалавър“ в СУ и имащи бакалавърски профил в системата, не могат да го използват за плащане на такса за ОКС „Магистър“ – за това е необходимо да имат магистърски профил, който ще получат след заплащане (по друг начин), записване и въвеждане в СУСИ.

Плащането на семестриалните такси чрез СУСИ за зимен семестър на 2021/2022 учебна година ще бъде в рамките на кампания, достъпна от студентския профил, в периода: 2 август – 30 септември 2021 г.

Записването в отдел „Студенти“ на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Подробна информация

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, както и за мнения и предложения относно новата възможност и конкретната ѝ реализация, моля обръщайте се към съответните администратори на СУСИ за вашия факултет – Отдел „Студенти“.

Годишни такси за учебната 2021/2022 г.