Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2023/2024 летен семестър

Онлайн плащане

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2022/2023 учебна година ще бъде в интервала 20 декември – 16 февруари 2024 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay (вече и директно с дебитна/кредитна карта).

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел „Студенти“ на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

При онлайн плащане през сайта на ePay вече е възможно използване на произволна банкова карта (т.е. без предварително направена регистрация в ePay).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.
Кампанията не важи за приетите от летен семестър на 2023/2024 уч. г. – студентите, които ще бъдат през този семестър в 1-ви курс, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от съществуващите досега начини

Забележка: Моля обърнете внимание, че за да виждате курсовете в Мудъл е необходимо да имате семестриален запис за летен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса. Краен срок:

  • за задочно обучение – до 19.01.2024 г.
  • за редовно обучение – до 16.02.2024 г.

В случай че не сте платили до съответната дата, не пишете на администраторите с въпроси защо не виждате курсовете в Мудъл!

Подробна информация

Годишни такси за учебната 2023/2024 г.

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ за ГГФ – Отдел „Студенти“.

Уважаеми студенти,

С цел подобряване на административното обслужване на студентите в СУ е реализирана възможност за плащане на семестриалните такси чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане на ePay/EasyPay, като допълнителна алтернатива на досега съществуващите начини. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава, обаче, необходимостта от записване в отдел „Студенти“.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.
Възможността не важи за новоприетите студенти – студентите, които ще бъдат през този семестър в 1-и курс, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от съществуващите досега начини. В частност студенти, завършили ОКС „Бакалавър“ в СУ и имащи бакалавърски профил в системата, не могат да го използват за плащане на такса за ОКС „Магистър“ – за това е необходимо да имат магистърски профил, който ще получат след заплащане (по друг начин), записване и въвеждане в СУСИ.

Плащането на семестриалните такси чрез СУСИ за летен семестър на 2021/2022 учебна година ще бъде в рамките на кампания, достъпна от студентския профил, в периода: 4 януари – 28 февруари 2022 г.

Записването в отдел „Студенти“ на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

Забележка: Моля обърнете внимание, че за да виждате курсовете в Мудъл е необходимо да имате семестриален запис за летен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса. Затова е наложително да платите (независимо, че крайният срок на кампанията е 28.02.) преди началото на летния Ви семестър:

  • за задочно обучение – до 22.01.2022 г.
  • за редовно обучение – до 19.02.2022 г.

Подробна информация

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, както и за мнения и предложения относно новата възможност и конкретната ѝ реализация, моля обръщайте се към съответните администратори на СУСИ за вашия факултет – Отдел „Студенти“.

Годишни такси за учебната 2021/2022 г.