Специалност Геология

През учебната 1946/47 г. геоложката колегия от бившия Природо-математически факултет отделя Геологията от специалност Естествена история, с което се създава първообраза на специалност „Геология“ при СУ “Св. Климент Охридски”.

Още през учебната 1891/92 г. в отдела по Естествена история започва да се чете общ курс по Геология от д-р Боне Баев. Гордост на Алма Матер са първоучителите проф. Георги Бончев и проф. Георги Златарски – двукратни ректори на Университета, проф. Лазар Ванков, проф. Петър Бакалов, проф. Наум Николов, проф. Васил Радев, проф. Стефан Бончев и техните достойни следовници акад. Страшимир Димитров, акад. Еким Бончев, акад. Иван Костов, чл.-кор. Васил Цанков, проф. Цоню Димитров, акад. Тодор Николов и цяла плеяда световноизвестни учени и университетски преподаватели, основоположници и последователи на българската геоложка школа, които оставиха ярка диря в българската наука.

От създаването си до сега над 1800 български и чуждестранни студенти са завършили специалността. Възпитаниците на Алма Матер са първите картировачи и геологопроучватели, те решават успешно теоретични и практически задачи, свързани с проблемите, стоящи пред различните научни области в геологията, геологопроучвателната дейност и експлоатацията на полезни изкопаеми. Десетки са специализантите и докторантите, които стоят в основата на родната наука и висше образование.