V-та Международна научно-техническа конференция на тема „Геология и Въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион”

V-та Международна научно-техническа конференция на тема „Геология и Въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион” 2017

Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия е главен организатор, а СУ „Св. Климент Охридски” един от съорганизаторите на V-та Международна научно-техническа конференция на тема „ГЕОЛОГИЯ И ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ПОТЕНЦИАЛ НА БАЛКАНСКО-ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН”. Тя има традиционен характер и ще се проведе в курорта „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна в периода 18-22 септември 2017 г.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Съвременни представи за геологията и дълбочинния строеж на Балканско-Черноморския регион.
2. Въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион.
3. Неконвенционални въглеводородни източници.
4. Методи и технологии за търсене, проучване, добив, транспорт и съхранение на нефт и газ.
5. Морска нефтогазова индустрия и технологии.
6. Екология и мониторинг, икономика и устойчиво развитие.
7. Диверсификация на въглеводородните източници.
8. Подготовка на кадри за нефтогазовата индустрия.

Кръгла маса: Диверсификация на източниците и доставките на природен газ за България

Очакваме представително участие на учени, специалисти и бизнесмени, както от страната, така и от чужбина.
Каним Вас и Ваши колеги да участвате с научни доклади и разработки във форума.

За повече информация на www.oilgasconf-mdgm.org