TESS 2016 – Бъдещето започва тук

Лятното училище на компания „Тотал“ (Total Energy Summer School 2016) се проведе от 10 до 13 юли във Фонтенбло, Франция. В лятното училище взеха участие 85 студенти от целия свят, избрани от над 6700 кандидати, заедно с водещи преподаватели и професионалисти от Тотал, от професорски изследователски програми и партниращи на Тотал университети. Събраната общност се включи в четири дневни интерактивни семинари и дискусии. България беше представена от 2 студентки от Геолого-Географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Борислава Борисова – Геология Магистър 2-ра година и Симона Симеонова – Геология Бакалавър 4-та година) и 2-ма студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“. Представители на Тотал от различни направления на енергийния бизнес, както и външни експерти също се присъединиха към студентите в това уникално събитие.

TESS 2016

Всички работни сесии и дискусии бяха фокусирани върху предизвикателствата на новата глобална енергия и влиянието им на енергийния сектор и света на образованието. По време на най-голямото образователно събитие от календара на Тотал участниците обсъждаха как индустрията и академичните среди могат да работят заедно, за да подготвят студенти с подходящи умения необходими за предстоящото бъдеще.

TESS 2016

Студентите бяха разделени на 9 отбора, които разсъждаваха за това как университетите, младите хора и промишлеността могат заедно да се ангажират с идеята за по-добра енергия. Българските студенти, заедно със своите връстници, успешно се справиха с трите предизвикателства: 1. По-добра, по-ефективна енергия; 2. Класната стая на бъдещето; и 3. Силата на разнообразието. Накрая трите отбора финалисти представиха своите идеи пред жури на Тотал.

TESS 2016

Отборът победител, с Борислава Борисова от ГГФ на Софийския университет в състава, защити идеята за Силата на Разнообразието и как може различието да бъде предимство в свят с недостиг но енергия.

TESS 2016
TESS 2016