22-ри конгрес на Карпато-Балканската геоложка асоциация

XXII International Congress Carpathian-Balkan Geological Association

ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“ е партньор в организирането на 22-ия Конгрес на Карпато-Балканската Геоложка Асоциация (КБГА2022; https://cbga2022.geology.bas.bg), който ще се проведе на 7-11. 09. 2022 г. в Пловдив, България.

С провеждането си 22-ият конгрес на Карпато-Балканската геоложка асоциация ще отбележи 100-годишнината на асоциацията. CBGA 2022 има за цел да събере геолозите от Югоизточна Европа с колегите им от цял свят за среща, обхващаща всички дисциплини на науките за Земята. Конгресът е форум, където учените могат да представят и обсъждат последните си резултати и да дискутират идеи за съвместни трансгранични фундаментални и приложни изследвания, за обучение и специализация в Карпато-Балканският регион и извън него.

Регистрацията за CBGA 2022 вече е отворена. В програмата са включени 17 общи и 11 специални сесии, теренни семинари и екскурзии преди и след конгреса. Изпращането на резюмета и ранната регистрация приключват на 15. 06. 2022 г. Всички формуляри за попълване и инструкциите са налични на уеб страницата на конгреса.