Ученическа конференция „Моята география в дигиталния век“

Космическо училище

На 17 декември 2021 г. (петък) от 12 часа до 16 часа ще се проведе онлайн Ученическа конференция със заглавие „Моята география в дигиталния век“, организирана от образователна инициатива „Космическо училище“. Конференцията е посветена на знанията по съвременна география и свързаните с нея дигитални технологии днес. Тази конференция е насочена към творческото начало в образованието, мотивиращо ученици, техните учители и студенти да изразят своите идеи и визия в географията чрез една от трите форми на участие:

1.      Карта

2.      Кратко есе от 1 страница ( може да включва графична част, но не и снимки)

3.      Карти истории (Story Map)

Събитието е предназначено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап, студенти първи курс  и учители по география.

Участието става след предварителна регистрация в срок до 6 декември 2021 г. включително. За регистрацията е нужно да изпратите заглавие, имената на авторите, името на училището/университета и населеното място, избраната форма на участие и кратък абстракт (резюме), описващо какво ще бъде представено на конференцията, неговата основна идея и съдържание. Допускат се не повече от четирима автори на презентация (т.е. на едно заявено участие). Регистрация може да направите чрез попълване на следната регистрационна форма:

https://survey123.arcgis.com/share/d7b547d590ef4605955ef752d06e4fd2

Информация за събитието е публикувана вече на сайта на образователна инициатива „Космическо училище“ (www.spaceschoolbg.eu), където може да намерите и линк към формуляра за регистрация. Програмата за събитието с регистрираните участници ще бъде обявена на сайта на Космическо училище на 10 декември 2021 г.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com