Успешно провеждане на първото лятно училище по проекта “Triplex Confinium”, съфинансиран от програмата Erasmus+

Triplex Confinium - Jimbolia2021

Проектът “Triplex Confinium” е стратегическо партньорство между 7 университета от Румъния, Унгария, Сърбия и България, съфинансирано от европейската програма “Еразъм +”. Първото обучение по проекта се състоя в периода 17 – 30 септември 2021 г. в градовете Тимишоара и Жимболия в Румъния.

Лятното училище включваше няколко различни модули и уъркшопи. Знанията и уменията, които участниците придобиха по време на различните практически задачи бяха изцяло с интердисциплинарен характер. Комуникацията между студенти и преподаватели от различни академични нива и области на науката бяха чудесна възможност за опознаване и индивидуално усъвършенстване на всички участници.

Лятното училище в Тимишоара и Жимболия беше проектирано около възможностите на студентите за самостоятелно изследване, работа в екип и развиване на критично мислене. По време на тези две седмици, участващите бяха ангажирани активно с опознаване историята и традициите на град Жимболия и околностите му както и обиколка на града с неговите културно-исторически забележителности. В допълнение към това, бяха проведени серия от лекции и упражнения с различен фокус от градското планиране на град Жимболия. Бяха формирани специализирани изследователски екипи, които работеха върху интердисциплинарни теми и проблематика.

Теоретичната рамка, представена през първата седмица на лятното училище, подготвена от преподаватели и гост-лектори постави основата на модула за полеви изследвания с лекции по история на района, градска антропология, методи на полеви изследвания и дигитални инструменти за събиране на данни.

Втората седмица беше посветена на теренна изследователска работа, която даде възможност на студентите да тестват и прилагат знанията и методите, представени им и усвоени през първата седмица на лятното училище. Партньорите работиха е екип, за да разберат специфичните подходи на всяка изследователска област в изследването на територията.

Последният ден от първото лятно училище бе посветен изцяло на презентирането на усърдната работа на екипите от студенти и техните ръководители, както и на постигнатите резултати от дадения уъркшоп. Вечерта завърши с весело парти, на което беше отпразнуван финалът на лятно училище.

Triplex Confinium - Erasmus