Успешно представяне на студенти геолози от ГГФ на Софийския университет в Румъния

SNSGG 2016 Jason Dinev Award

Група студенти от Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” участваха в XVII-ят Национален Студентски Симпозиум по Геология и Геофизика, 7-10 април 2016 г. в Букурещ, Румъния. Ясен Динев, студент магистър 2-ра година в специалност „Геология“, спечели първо място за своята презентация на тема „Structural characteristics from part of the Plakalnitsa fault zone part from the NW Bulgaria“.

Ежегодният студентски симпозиум с международно участие се организира всяка пролет от Факултета по Геология и Геофизика на Университета в Букурещ, Румъния съвместно с Bucharest Student Chapter. Научната програма тази година бе разделена на няколко геоложки направления. Нашите студенти Ясен Динев, Стела Стоянова, Борислава Борисова, Джени Данчева и Силвестър Кънев представиха достойно ГГФ на Софийския университет и групата на Sofia University AAPG Student Chapter. Техните доклади бяха високо оценени в направлението „Petroleum Geology, Structural Geology, Tectonics“. Първото място на Ясен Динев и купата в категория Структурна геология бяха извоювани в съревнование с над 60 участници от Румъния, Франция, България и др.

SNSGG 2016 Jason Dinev
SNSGG 2016
SNSGG 2016
SNSGG 2016