Факултетна атестационна комисия

Проф. д-р Нина Николова

Председател

каб. 263
02 9308 362
nina@gea.uni-sofia.bg

Доц. д-р Елка Дограмаджиева

Зам. председател

каб. 257-А
02 9308 402
elka@gea.uni-sofia.bg

Членове:
  1. Доц. д-р Вяра Стоянова
  2. Доц. д-р Стелиян Димитров
  3. Доц. д-р Зорница Чолакова
  4. Проф. д-р Атанас Чаталов
  5. Доц. д-р Калина Милкова
  6. Проф. д-р Марин Русев
  7. Проф. д-р Тони Трайков
  8. Доц. д-р Елка Дограмаджиева