Факултетен студентски съвет

ФСС-ГГФ

Факултетния студентски съвет (ФСС) на ГГФ се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на ГГФ. Те се избират веднъж на две години чрез преки мажоритарни избори и в тях може да участва всеки студент и докторант, редовно обучение. Общото събрание на ГГФ се свиква веднъж годишно, а на всеки 4 години избира нов декан. Тримата студенти, членове на ОС на СУ са по право членове на ФСС. От ФСС се избират двама за членове на Факултетния съвет (ФС) на ГГФ – един студент и един докторант. Повече информация за структурата на управление на СУ, ГГФ, Студентски съвет и ФСС може да видите в:


Основната мисия на ФСС на ГГФ
 защита на правата, интересите и задълженията на студентите и докторантите на ГГФ. Заседанията на ФСС на ГГФ, както и дейността, която се извършва са напълно отворени за всеки, които желае да присъства, да участва в дейности и проекти, да спонсорира, рекламира и т.н. Всеки от вас, които има свежи идеи и иска да промени нещо в ГГФ може да участва в дейността на ФСС. Все пак много неща зависят само от нас и от нашата активност.

Ето и част от членовете на ФСС, избрани на последните избори:

 1. Адриана Радева, Регионално развитие и политика, IV курс; Заместник-председател
 2. Цветелина Младенова, Регионално развитие и политика IV курс; Председател
 3. Георги Георгиев, Регионално развитие и политика, IV курс
 4. Цветомир Ангелов, Регионално развитие и политика, IV курс
 5. Явор Иванов, Регионално развитие и политика, IV курс
 6. Стоян Вълчев, Регионално развитие и политика, III курс
 7. Елисавета Стоев, Регионално развитие и политика, III курс
 8. Димитрина Кипърлиева, Регионално развитие и политика, I курс
 9. Мария Николова, География, IV курс
 10. Анна-Мария Георгиева, География, III курс
 11. Даниел Бошнаков, География, II курс
 12. Стелена Ангелова, Туризъм, II курс
 13. Калина Кършакова, Туризъм, I курс
 14. Диляна Христова, Геология, III курс; Секретар
 15. Петър Петров, Геопространствени системи и технологии, I курс
 16. Алина Даскалова-Рачева, докторант

Дейността на ФСС при ГГФ може да намерите на страницата им във Фейсбук – Факултетен студентски съвет на ГГФ, СУ също и в Рубрика на ФСС в сайта на Геолого-географски факултет.

За контакти с ФСС на ГГФ: fss.ggf@students.uni-sofia.bg