Факултетен студентски съвет

ФСС-ГГФ

Факултетния студентски съвет (ФСС) на ГГФ се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на ГГФ. Те се избират веднъж на две години чрез преки мажоритарни избори и в тях може да участва всеки студент и докторант, редовно обучение. Общото събрание на ГГФ се свиква веднъж годишно, а на всеки 4 години избира нов декан. Тримата студенти, членове на ОС на СУ са по право членове на ФСС. От ФСС се избират двама за членове на Факултетния съвет (ФС) на ГГФ – един студент и един докторант. Повече информация за структурата на управление на СУ, ГГФ, Студентски съвет и ФСС може да видите в:


Основната мисия на ФСС на ГГФ
 защита на правата, интересите и задълженията на студентите и докторантите на ГГФ. Заседанията на ФСС на ГГФ, както и дейността, която се извършва са напълно отворени за всеки, които желае да присъства, да участва в дейности и проекти, да спонсорира, рекламира и т.н. Всеки от вас, които има свежи идеи и иска да промени нещо в ГГФ може да участва в дейността на ФСС. Все пак много неща зависят само от нас и от нашата активност.

Ето и част от членовете на ФСС, избрани на последните избори:

 1. Елица Ивелинова Стоянова – 3 курс,  География
 2. Стелена Ангелова Ангелова – 4 курс, Туризъм – заместник-председател
 3. Николай Николаев Ленков – 2 курс, География – председател
 4. Полина Емилова Иванова – 3 курс, Регионално развитие и политика
 5. Ирена Петрова Георгиева – 3 курс, Геопространствени системи и технологии
 6. Надя Димитрова Петкова – 4 курс, Регионално развитие и политика
 7. Михаела Пламенова Петрова – 3 курс, Геопространствени системи и технологии
 8. Никол Пламенова Панайотова – 4 курс, Регионално развитие и политика
 9. Петър Николов Петров – 3 курс, Геопространствени системи и технологии
 10. Радостина Цветелинова Иванова – 3 курс, Регионално развитие и политика
 11. Вержиния Мариянова Василева – 3 курс, Регионално развитие и политика
 12. Ивелина Мирославова Георгиева – 1 курс, Геология- секретар
 13. Кристиан Христов Кирилов – 3 курс, Геопространствени системи и технологии
 14. Лидия Николаева Семерджиева – докторант
 15. Стефани Тодорова Тодорова – докторант


Дейността на ФСС при ГГФ може да намерите на страницата им във Фейсбук – Факултетен студентски съвет на ГГФ, СУ също и в Рубрика на ФСС в сайта на Геолого-географски факултет.

За контакти с ФСС на ГГФ: fss.ggf@students.uni-sofia.bg