Факултетен студентски съвет

ФСС-ГГФ - Лого

Факултетния студентски съвет (ФСС) на ГГФ се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на ГГФ. Те се избират веднъж на две години чрез преки мажоритарни избори и в тях може да участва всеки студент и докторант, редовно обучение. Общото събрание на ГГФ се свиква веднъж годишно, а на всеки 4 години избира нов декан. Тримата студенти, членове на ОС на СУ са по право членове на ФСС. От ФСС се избират двама за членове на Факултетния съвет (ФС) на ГГФ – един студент и един докторант. Повече информация за структурата на управление на СУ, ГГФ, Студентски съвет и ФСС може да видите в:

Основната мисия на ФСС на ГГФ защита на правата, интересите и задълженията на студентите и докторантите на ГГФ. Заседанията на ФСС на ГГФ, както и дейността, която се извършва са напълно отворени за всеки, които желае да присъства, да участва в дейности и проекти, да спонсорира, рекламира и т.н. Всеки от вас, които има свежи идеи и иска да промени нещо в ГГФ може да участва в дейността на ФСС. Все пак много неща зависят само от нас и от нашата активност.

Ето и членовете на ФСС, избрани на последните избори:

Ивелина Мирославова Георгиева, 3. курс „Геология“ – председател
Йордан Любомиров Копривленски, 2. курс „Регионално развитие и политика“ – заместник- председател
Боян Пламенов Петров, 3. курс „География“ – главен секретар
Александрина Ивайлова Гърлянска, 4. курс „Регионално развитие и политика“
Андреа Георгиева Ерменкова, 3. курс „Регионално развитие и политика“
Николай Николаев Ленков, 4 курс „География“
Виктор Николаев Митов, 3. курс „Регионално развитие и политика“
Георги Василев Данов, 2. курс „Геопространствени системи и технологии“
Ивета Иванова Лукова, 2. курс „Регионално развитие и политика“
Константин Владимиров Маринов, 2. курс „Геопространствени системи и технологии“
Кристина Костадинова Петрова, 4. курс „Регионално развитие и политика“
Кристиян Ангелов Георгиев, 4. курс „Геопространствени системи и технологии“
Мария Димитрова Картулева, 2. курс „Регионално развитие и политика“
Мартин Руменов Димитров, 4. курс „География“
Тодор Димитров Гочев, 2. курс „Регионално развитие и политика“
Стефани Тодорова Тодорова, докторант
Стоян Димитров Вълчев, докторант
Милена Миленова Точева, докторант
Ивайло Иванов Вълчев, асоцииран член – магистър
Борислава Манолова Филчева, асоцииран член – магистър
Полина Емилова Иванова, асоцииран член – магистър
Венелин Георгиев Манев, асоцииран член – магистър
Николай Кацарски, асоцииран член – 2 курс „География“

Дейността на ФСС при ГГФ може да намерите на страницата им във Фейсбук – Факултетен студентски съвет на ГГФ, СУ също и в Рубрика на ФСС в сайта на Геолого-географски факултет.

За контакти с ФСС на ГГФ: fss.ggf@students.uni-sofia.bg