Студентски куиз на Българския географски фестивал – 2022 г.

Студентски куиз - Българския географски фестивал - 2022

На 17 април 2022 год. се проведе Студентски куиз към Български географски фестивал организиран от Факултетен студентски съвет на Геолого-географски факултет с партньорство с Географ.БГ.
Куиза беше открит от гл. ас. д-р Евгения Сарафова. В него участваха 8 отбора от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Виенския университет, Хумболтовия университет, ВТУ „Св. Кирил и Методий“ и МУ-Плевен.
За втора поредна година ФСС на ГГФ организира Студентски куиз към Български географски фестивал. Тази година големите победители са Отбор „Космополит“ съставен от студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Виенския университет и Хумболтовия университет.

Поздравяваме всички участници и Ви очакваме отново!