Студентски куиз към Български географски онлайн фестивал 2021

Студентски куиз към Български географски онлайн фестивал 2021

На 20.06.21 г. се проведе Онлайн студентски куиз, който се организира от Факултетен студентски съвет на Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и беше част от Български географски фестивал 2021. В състезанието участваха студенти от цялата страна включително от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Аграрен университет и ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Състезанието се проведе в три кръга. В първия участниците трябваше да отговорят на 10 затворени въпроса и за всеки верен отговор получаваха по 1 точка. Във втория и третия кръг въпросите бяха от отворен тип и за всеки верен отговор получаваха по 2 и съответно 3 точки. Куизът беше толкова оспорван и се достигна до три допълнителни въпроса.

Студентски куиз към Български географски онлайн фестивал 2021