Работна среща по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климати на Европа“

Работна среща по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климати на Европа“

Във връзка с работата по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климати на Европа“, финансиран от ФНИ-МОН по конкурс за многостранно научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион, в периода 5-8 декември 2023 г. в катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“, ГГФ, на работно посещение бяха екипите от партньорските организации: Comenius University, Братислава и University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU), Виена.

Общата цел на проекта е да допринесе за изясняване на настоящите тенденции и бъдещи прогнози за появата на суша и последиците за земеделието в регионален мащаб чрез подобряване на капацитета за изучаване и оценка на метеорологичните и земеделските засушавания и чрез повишаване на научните познания и обществената осведоменост за екстремни климатичните явления и по-специално сушата.

Основните задачи на работната среща бяха качествен контрол на първоначалната информация, обмен на първи резултати от работата и представяне на проекта пред студенти и преподаватели от ГГФ.

Работна среща по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климати на Европа“

Проф. Нина Николова и гл. ас. Симеон Матев представиха съставената от българския екип базата данни за работата по проекта и възможностите за нейното актуализиране, а също така и първи резултати от анализа на влиянието на засушаванията върху земеделието. В рамките на работната среща проф. Йозеф Ейцингер (BOKU-Met, Vienna) представи ГИС-базираната система ARIS (Agricultural Risk Information System), която съдържа алгоритми за изчисляване на редица селскостопански рискове, включително абиотични (суша, горещини, замръзване) и биотични (различни вредители) фактори на увреждане на културите, причинени от метеорологичното време.

Работна среща по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климати на Европа“

По време на техническата сесия бяха дискутирани методологични въпроси във връзка с дефинициите за екстремно засушаване и алгоритмите за изчисление на редица индекси за оценка на честотата, интензивността и силата на засушаването.

Работна среща по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климати на Европа“

Изследователите от партньорските организации (BOKU-Met – Виена и Comenius University, Братислава) изнесоха лекции пред студенти от специалностите География и Climate change and management. Представени бяха факторите за проява на засушаването, модели за оценка на въздействието на сушата върху добивите от основни земеделски културите, настоящите и бъдещите климатични сценарии за Централна Европа.

Работна среща по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху земеделието в избрани континентални климати на Европа“

Научните колективи  по проекта посетиха музея по палеонтология и исторична геология на ГГФ. Чуждестранните гости бяха силно впечатлени от реставрирания скелет на род Дейнотериум и богатите експозиции по палеонтология и исторична геология.

Български научен колектив по проекта: проф. д-р Нина Николова (ръководител), гл. ас. д-р Симеон Матев, гл. ас. д-р Петко Божков и докторант Йелена Светозаревич.