Пътуващ семинар „Място и роля на културно-историческото наследство в регионалното развитие“

Пътуващ семинар 'Място и роля на културно-историческото наследство в регионалното развитие' - Пловдив 2022

В Деня на народните будители студенти от 2 курс специалност „Регионално развитие и политика“ в Геолого-географски факултет и гл. ас. д-р Надежда Жечкова посетиха гр. Пловдив, с което поставиха началото на пътуващ семинар „Място и роля на културно-историческото наследство в регионалното развитие“.
Студентите посетиха Епископската базилика и дискутираха въпроси, свързани с експоннирането на културно-историческо наследство и ролята му за развитие на града и градския туризъм. Групата посети Античния театър, Стария град и Капана.
По покана на д-р Илия Вълев (РИМ гр. Велико Търново) студентите разгледаха гостуващата изложба „Когато момчето става мъж“ в Регионален исторически музей гр. Пловдив непосредствено преди нейното официално откриване.