Първа работна среща по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху селското стопанство в избран континентален климат на Европа“

ГГФ Лого

Срещата се проведе в Университета Коменски, Братислава, от 6 до 8 септември 2023 г. като част от проекта „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху селското стопанство в избран континентален климат на Европа“.

Научните екипи от България (СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет), Австрия (Университет за природни ресурси и науки за живота, Институт по метеорология и климатология (BOKU-Met)) и Словакия (Университет Коменски, Братислава) обсъдиха планираните дейности по проекта. Словашкият екип представи текущите знания за възможностите за използване на SPEI за оценка на сушата. Основните теми на презентацията бяха фокусирани върху описването на инструмент за изчисляване на индекса SPEI, който не показва проблеми с разпределението на екстремни стойности и служи като надежден индекс за описание на метеорологичната суша. Бяха анализирани възможностите относно продължителността на референтния период, процедурата за обработка и елиминиране на случаи без решение и тестът за нормалност.

Първа работна среща по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху селското стопанство в избран континентален климат на Европа“

Партньорите се съгласиха, че в първия етап на проекта основните дейности трябва да бъдат насочени към:

1) попълване на базата данни и оценка на качеството на изходните данни и информация;

2) преглед на литературата и оценка на ефективността на индексите на засушаване и анализ на метеорологичните засушавания.

В края на срещата участниците посетиха метеорологична станция в Университета Коменски. Бяха представени различните видове сензори за измерване на метеорологичните елементи.

Първа работна среща по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху селското стопанство в избран континентален климат на Европа“
Първа работна среща по проект „Екстремни засушавания и тяхното въздействие върху селското стопанство в избран континентален климат на Европа“

Български научен колектив по проекта: проф. д-р Нина Николова (ръководител), гл. ас. д-р Симеон Матев, гл. ас. д-р Петко Божков и докторант Йелена Светозаревич.