Проучване на предприемаческите нагласи сред студентите

GUESSS Logo

Уважаеми студенти,

За първи път в България правим мащабно проучване на предприемаческите нагласи сред студентите, което е част от глобалния проект GUESSS, изследващ кариерните намерения и свързаните с тях дейности в над 50 държави и в над 1000 университета в целия свят.

Това проучване се случва сега, навсякъде по света, и ще продължи до 31 май 2021 г. у нас. Дотогава ще можете да попълвате онлайн анкетата на следния линк: https://tinyurl.com/g21-bulgaria. Анкетата е на лесен английски език, а попълването й отнема около 15 минути.

За студентите, които оставят имейл в края на анкетата сме предвидили томбола, която на случаен принцип ще избере 20 студенти, които ще получат възможност да се срещнат с предприемача Георги Ненов – създател на подкаста „Свръхчовекът с Георги Ненов“, и да обсъдят пътят от предприемаческата идея до успешния бизнес модел у нас. Срещата ще се проведе на 8 юни 2021 г. (вторник) 10.00-12.00 ч. чрез Zoom платформата.

Благодарим предварително за вашето участие!
Важно е да бъде многобройно!

Поздрави!

……………

Dear students,

For the first time in Bulgaria, we are conducting a large-scale survey of entrepreneurial attitudes among students, which is part of the global project GUESSS, which examines career intentions and related activities in over 50 countries and over 1000 universities around the world.

This study is now happening all over the world and will continue until May 31, 2021, in our country. Until then, you will be able to fill in the online survey at the following link: https://tinyurl.com/g21-bulgaria. The survey is in easy English and takes about 15 minutes to complete.

For students who leave an email at the end of the survey, we planned a raffle, which will randomly select 20 students who will have the opportunity to meet with entrepreneur Georgi Nenov – creator of the podcast „The Superhuman with Georgi Nenov“ and discuss the way from the entrepreneurial idea to the successful business model in Bulgarian context. The meeting will be held on June 8, 2021 (Tuesday) 10.00-12.00 through the Zoom platform.

Thank you in advance for your participation!
It is important to be numerous!