Провеждане на кампанията по прием и обработка на заявления за използване на стаите в студентските общежития на Поделение „Социално битово обслужване“ към СУ

Поделение СБО към СУ Св. Климент Охридски