Представяне на Сборник с доклади от студентска сесия към Международна географска конференция “Geo Decade 2020-2030”

Педставяне сборник БГД ФСС-ГГФ

На 15 април Българското географско дружество (БГД) и Факултетен студентски съвет към Геолого-географски факултет (ФСС-ГГФ) представиха „Сборник доклади от Студентска сесия към Международна географска конференция “Geo Decade 2020-2030“. Представянето на сборника бе направено от двамата редактори – ас. Христина Проданова от Национален институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките (НИГГГ-БАН), която е и отговорник за издателската и публикационна дейност на БГД и Елисавета Стоев, председател на Факултетен студентски съвет към Геолого-географски факултет, студент 4 курс в специалност „Регионално развитие и политика“. Събитието се проведе чрез видео разговор в Zoom.

Почетен гост бе доц. Климент Найденов, декан на Геолого-географски факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Председател на Управителния съвет на БГД. Той приветства младите автори и ги окуражи за бъдещото им развитие като добави, че са добре дошли на предстоящата в края на месец септември ежегодна конференция „География и регионално развитие“ на фондация „ЛОПС“ в Созопол.

Редакторите на сборника представиха цялостния процес по съставяне на изданието. От хронологията на процеса стана ясно, че рецензирането, редактирането и странирането на статиите е отнело малко над 2 месеца, като паралелно с това е работено по създаването на цялостната визия на корицата и съдържанието. Сборникът съдържа 9 публикации на общо 14 студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Публикациите са с различен характер – обзорна, оригинално научно изследване и методическа разработка. Най-голям брой са обзорните статиите, общо 5. Статиите засягат въпроси на различна тематика: физическата география, социално-икономическа география, регионално развитие, туризъм и методика на обучението по география. Сборникът е в обем от 96 стр., формат A5 и притежава уникален номер за книга – ISBN 978-619-90446-3-6 (мека подвързия) и ISBN 978-619-90446-4-3 (pdf).

На представянето присъстваха част от студентите – автори на статии в сборника, които използваха възможността да благодарят на своите преподаватели и научни ръководители, които са им помогнали при разработването на статиите. Християн Торлозов и Виктория Тодорова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ благодариха на гл. ас. Мария Петрова, а Елица Стоянова и Елисавета Стоев от СУ „Св. Климент Охридски“ благодариха на гл. ас. Калоян Цветков и ас. Антонина Атанасова.

Своите поздравления за издаването на студентския сборник изказа и проф. Стоян Недков, научен секретар на НИГГГ-БАН. Той отбеляза, че редакторите на сборника са изпълнили задачата си по най-добрия възможен начин и изказа надежда за осъществяването на бъдещи успешни дейности между студенти и учени. Представянето завърши с групова снимка за спомен от събитието.

Представяне Студентски борник - Zoom

Сборникът с доклади от студентската сесия към IGC “Geo Decade 2020-2030” е първото подобно издание в България – изцяло на географска тематика и с автори студенти. Достъпен е онлайн с отворен достъп на страницата на Българското географско дружество в раздел „Публикации“, подменю „Книги“: http://geography.bg/publication/books/item/319-proceedings-student-session.