Представяне на проект OASIS – 23.11.2022

проект OASIS

На 23.11.2022 г. (сряда) от 16,15 часа в аудитория 252А ще се проведе представяне на проект OASIS (Project ID: 1257 Project Acronym: OASIS), KAVA: 21383 HEI Capacity Building Initiative / EIT Food GA amendment 2021-2022). 

OASIS – Open-source Technologies Acceleration for a New Generation of Student Entrepreneurship, Innovation and Sustainable Development

Ще бъдат засегнати следните елементи: 

1. Финансираща програма 

2. Партньори по проекта 

3. Цели и дейности 

4. Резултати 

Добре дошли са всички преподаватели и студенти, които имат желание да участват в обученията по студентско предприемачество в рамките проекта за 2022, 2023 и 2024 г. 

Ръководител и Координатор на проект OASIS за СУ „Св. Кл. Охридски” e доц. д-р Косьо Стойчев, Ръководител Катедра „Регионална и политическа география“ към Геолого-географски факултет

проект OASIS - банер