Представяне на книга „Природна география на континентите“ с автори Румен Пенин и Димитър Желев | 21 април 2023

Представяне на книга Природна география на континентите

Представянето на книгата Природна география на континентите ще се състои на 21 април от 19 ч. в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Събитието е посветено на 60-годишнината на Геолого-географския факултет и 50-годишнината на катедра Ландшафтна екология и опазване на природната среда.

60 години ГГФ