Посещение на учени от Сърбия в Геолого-географски факултет

На 28 и 29 януари 2020 г. на посещение в Геолого-географския факултет бяха д-р Виша Ташич от Минно-металургичен институт, Бор (Сърбия) и д-р Драгана Видоевич от Сръбската агенция за опазване на околната среда (SEPA).
В рамките на посещението се проведе среща с представители на катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“, на която бяха обсъдени възможности за бъдещи съвместни изследвания по теми, свързани с изменението на климата, качеството на атмосферния въздух и управлението на водите.
На срещата присъстваха и представители на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН – проф. чл. кор. дфн Екатерина Бъчварова (директор на института), гл. ас. д-р Калоян Иванов и ас. д-р Петя Иванова-Радованова.