Посещение на преподаватели и студенти от ГГФ на 93 СУ „Александър Теодоров – Балан“ в гр. София

ГГФ - 93 СУ Александър Теодоров–Балан

По повод 60-годишнината на Геолого-геолого географски факултет, доц. д-р Мая Василева и ас. Станислава Мишева, както и студенти от Факултета гостуваха на 93 СУ „Александър Теодоров – Балан“ в гр. София.

ФСС представи бакалавърските програми, предлагани от Факултета. Гергана Петкова от 4-ти курс, специалност „География“ изнесе открит урок на тема „Географски информационни системи“. Съвместно с учениците от 12-ти клас, тя изработи карта в QGIS.

60 години ГГФ