Посещение на преподаватели и студенти от ГГФ на СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина

ГГФ - СУ Васил Левски - Бяла Слатина

Изнесената празнична училищна програма по повод 60-годишнината на Геолого-геолого географски факултет продължава в СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина. По време на посещението Кристиан Кирилов и Гергана Петкова представиха открит урок на тема: „Географски информационни системи“. Студентите от ФСС на ГГФ представиха на учениците от 11 и 12-ти клас бакалавърските програми на Факултета.  

Доника Данчева и Мирела Маринова представиха пред 6-ти клас интерактивен урок на тема: „Пътешествие из Балканския полуостров“. Съвместно с учениците, те конструираха  StoryMap на пътешествието по работни материали, подготвени от доц. д-р Мая Василева.

60 години ГГФ