Покана за участие в 20-тата юбилейна научна конференция на тема “География и регионално развитие” | 15-18 септември 2022 Созопол

Фондация ЛОПС