Покана за участие в програмата “Предприемачи в науката”

Impact Investing

Четвъртото издание на програмата “Предприемачи в науката” на фондация Карол Знание, тази година има фокус Impact Investing. Това e бързо развиваща се индустрия, задвижвана от инвеститори, които търсят не просто възвръщаемост, а целенасочено положително въздействие в обществото и околната среда.

За участие са поканени:

  • Студенти
  • Докторанти
  • Млади учени
  • Екипи

които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие.

Преакселераторската програма „Предприемачи в науката“ тази година ще бъде онлайн. Включа практическо обучение, което започва в края на септември и завършва с конкурс

  • с награда „Предприемач в науката“ – 30 000 лв.

Членовете на журито, които определят победителя, са лекторите на програмата, които ще се включват на живо от София, Франкфурт, Лондон, Милано и Барселона. По време на обучението, на разположение на участниците са ментори, които съдействат за развитието на проекта като бизнес идея.

Тази година в темите на обучението е застъпена концепцията за Impact Investing, валидиране на идеи за въздействащи проекти, интелектуална собственост и авторски права, трансфер на технологии, бизнес модел и бизнес планиране на Impact Startup, иновации с позитивно въздействие върху околната среда и обществото, кръгова икономика, възможности за финансиране на проекти – акселераторски и инкубационни програми, фондове и бизнес ангели.

Важно преносимо умение, което се изгражда по време на обучението е презентирането пред инвеститори – Business Pitch. В конкурса всеки от проектите се представя с pitch deck пред журито. Това позволява освен наградата „Предприемач в науката“ и 30 000 лв. да бъдат спечелени и други възможности – покана за акселераторската програма Innovation Starter или инкубационната програма на София Тех Парк; покана от фондове или бизнес ангели за развитие на проектите.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е партньор по проекта и ще награди с участие в програмата студент, екип или докторант, чиито проект е с потенциално социално или екологично въздействие.

СУ ще представи в програмата възможностите за колаборация по проекти и условията за технологичен трансфер в университета.

Обучението е безплатно и практически ориентирано, а участниците вече са изградили общност на предприемачите в науката, което позволява комуникация и нетуъркинг извън формата.

Кандидатстването е отворено до 6 септември. Още подробности за програмата и как да кандидатствате, вижте тук.