Покана за официалното представяне на The Explorers Club Bulgaria | 19 март 2024

Покана за официалното представяне на Explorers club Bulgaria

Скъпи приятели,

Имам изключителното удоволствие да ви поканя на официалното представяне на The Explorers Club Bulgaria – първата неправителствена научна организация в страната ни, която е посветена изцяло на глобалния напредък в научните изследвания за развитието, опазването и съхранението на Земята.

Събитието ще се проведе на 19.03.2024 г. (вторник), от 18:00 ч. в Централното фоайе на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител” 15. На него ще представим мисията, целите и същността на Explorers Club Bulgaria.

С уважение проф. дн Климент Найденов
/Декан на Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Председател на Explorers Club Bulgaria/