Покана за годишна конференция на БАРИ – 02.12.2022

Българска асоциация за регионални изследвания (БАРИ) - Bulgarian regional science association (BRSA)

На 02.12.2022г. от 13,00 часа ще се проведе годишната конференция на Българската асоциация за регионални изследвания (БАРИ). 

Тази година наш учтив домакин ще бъде УНСС, Голяма конферентна зала. 

Тема на конференцията: „Устойчивост и кризи в Европа / Resilience and Crisis in Europa

Представените доклади ще могат да се публикуват в регулярните издания на УНСС, СУ и списание Region на ERSA. 

Конференцията няма такса за участие. 

Моля, последвайте този линк за регистрация.