Покана за годишна конференция на БАРИ – 01-02 юни 2023

Българска асоциация за регионални изследвания (БАРИ) - Bulgarian regional science association (BRSA)

УС на БАРИ има удоволствието да Ви покани на конференция с надслов

„РЕГИОНАЛНА УСТОЙЧИВОСТ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА НЕСИГУРНОСТ“ 

Домакин на конференцията:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
Геолого-географски факултет

Важни дати:
03.05.2023 – изпращане на заявка, резюме и регистрация – bari-events@mail.bg
12.05.2023 – потвърждаване на регистрацията от научния комитет
26.05.2023 – изпращане на окончателна програма на конференцията по дати и секции

Приложени файлове:

Конференцията е включена в списъка на събитията организирани по повод 60 годишнината от основаването на
Геолого-географския факултет на СУ

60 години ГГФ