Официално откриване на академичната учебна 2022/2023 година – 3 октомври 2022

ГГФ

Официалното откриване на академичната учебна година за Геолого-географски факултет ще се проведе на открито в Университетската ботаническата градина на ул. Московска №49 на 03.10.2022 г. (понеделник) от 13.00 часа. При неподходящи метеорологични условия откриването ще се проведе в зала 252, СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат – Северно крило.

Откриването по специалности ще се проведе както следва:

  • специалност Туризъм – от 14:30 часа в 252 зала.
  • специалност География – от 14:30 часа в 245Б зала.
  • специалност География и английски език – от 14:30 часа в 245А зала.
  • специалност Геология и ГППР от 14:30 часа в 277 зала.
  • специалност РРП – от 14:30 часа в 289 зала.
  • специалност ГПСТ – от 14:30 часа в 287 зала.