Покана за участие в Общоуниверситетска Научна Конференция в рамките на Климентовите дни в Алма Матер на тема: „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“ 3, 4 и 5 декември 2020 г., София

Покана - Общоуниверситетска Научна Конференция „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“

Образователните системи днес са изправени пред сериозния проблем как да обвържат наученото във формалното и неформално образование с реалната реализация на хората като личности и професионалисти. Понятието компетентност е възможност за целеполагане в образованието, която изгражда мостове между знанието в рамките на определена научна област и ефективните действия, основани на това знание. Академичното отношение и отдаденост към образованието на бъдещите поколения изискват активно взаимодействие между учители, учени и образователни експерти, от всички академични области и по същество от всички специалности, за постигането на високи образователни резултати на национално и международно ниво.

Научната конференция на тема „Измерения на компетентността“ си поставя за цел да картографира различните употреби на понятието в теорията, методиката, образователната практика, образователните политики, както и значението на компетентностите за личностното и професионалното развитие; да изследва взаимовръзките между понятия като компетентностен подход, научна грамотност, знания и умения и др. Очакването е да бъде очертано споделено разбиране за компетентността и да бъдат формулирани препоръки за педагогическата практика на преподаватели от висшите и средните учебни заведения в България и Северна Македония.

Тематични акценти на конференция включват, но и не се ограничават до:

 • теоретични изследвания на компетентността;
 • компетентности и  функционална грамотност;
 • ключови компетентности като глобална образователна цел в училище;
 • личностни и професионални компетентности;
 • образователни политики и компетентностен подход;
 • подходи и методи за изграждане на компетентности.
 1. Всеки автор може да представи един доклад (самостоятелно или в съавторство) за участие в конференцията.
 2. Заявките за участие и резюме на докладите (до 200 думи) се изпращат до
  17 ноември 2020 г. чрез регистрационния онлайн формуляр достъпен на следния адрес: https://bit.ly/2HITEEL
 3. Времето за представяне на всеки доклад е до 30 минути (20 минути представяне и 10 минути за въпроси).
 4. Готовите за публикуване доклади трябва да се изпратят след приключване на конференцията най-късно до 15.02.2021 г. Допълнително ще се оповестят изискванията за формата и обема на докладите на страница: http://su-phls.info/
 5. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специален рецензиран сборник с научни доклади от Университетското издателство на СУ „Св. Климент Охридски”.
 6. Не се изисква такса за участие в конференцията.
 7. Окончателната програма за конференцията ще бъде предоставена на участниците на 25.11.2020 г. и публикувана на адрес: http://su-phls.info/.

Конференцията ще се проведе съобразно епидемичната обстановка на 3, 4 и 5 декември 2020 г., в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, при спазване на всички мерки за безопасност и противоепидемична защита. Имаме готовност, ако се налага, конференцията да се проведе изцяло ОНЛАЙН.

За допълнителна информация, моля, пишете на dihinkova@phls.uni-sofia.bg

проф. д-р Марјан ЃуровскиПроректор на Универзитетот „Св.Климент Охридски„ – Битола
проф. д-р Цане МојаноскиФакултет за безбедност-Скопје, УКЛО – Битола
проф. д-р Марија Маленковска ТодороваТехнички факултет, УКЛО – Битола
проф. д-р Деан ИлиевПедагошки факултет, УКЛО – Битола
проф. д-р Љупчо КеверескиПедагошки факултет, УКЛО – Битола
проф. Адриана ДамяноваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет за славянски филологии
гл.ас. д-р Емилия Лазарова КараминковаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по науки за образованието и изкуствата
доц. д-р Елена БояджиеваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация
доц. д-р Надежда РайчеваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет, Биологически факултет
доц. д-р Георги БърдаровСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Геолого-географски факултет
доц. д-р Мая ВасилеваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Геолого-географски факултет
доц. д-р Мая ГайдароваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Физически факултет
проф. С. Чавдарова –КостоваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика
ас. Екатерина ТомоваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика
проф. Вася ДелибалтоваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика
доц. д-р Мирена ЛегурскаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет, Департамент за информация и усъвършенстване на учителите
проф. Цветан ДавидковСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Стопански факултет
гл.ас. д-р Юлия Йорданова-ПанчеваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масови комуникации
проф. Веселин ДафовСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет
доц. д-р Анна БешковаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет
гл.ас. д-р Деница ХинковаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет
доц. д-р Невена ПановаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по класически и нови филологии
Васил ЛозановСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет
Елица ПелтековаСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика
доц. д-р Николина НиколоваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика
проф. д-р Тодор МишевСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Исторически факултет
проф. Божидар АндоновСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Богословски факултет
доц. д-р Мария ГригороваСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Департамент за езиково обучение
доц. Евгени ЙордановСофийски университет „Св. Кл. Охридски”, Департамент по спорт
гл.ас. д-р Евелина ВарджийскаПловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Философско-исторически факултет
Теодора Тодорова9 ФЕГ „Алфонс дъо Ламартин“, София
Иван Кирков164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, София