Студентска и докторантска мобилност

Erasmus+

Обща информация

Програма ЕРАЗЪМ+ дава възможност на студенти от висши училища да прекарат период на обучение от 3 до 10 месеца или практика/стаж в друга европейска страна-участничка в програмата.

Целите на тази дейност са:

  • Да даде възможност на студентите да се възползват в образователно, езиково и културно отношение от образователния си опит в други европейски страни;
  • Да популяризира сътрудничеството между институции и да обогати образователната среда на приемащите институции;
  • Да допринесе за развитието на добре квалифицирани бъдещи специалисти, които притежават международен опит и отворено съзнание;
  • Да спомага за трансфера и признаването на кредити за периоди на обучение в чужбина, като използва ECTS (Европейската система за натрупване и трансфер на кредити) или съвместима система.

Факултетен Еразъм координатор

Доц. д-р Биляна Борисова

Зам.-декан Международна и изследователска дейност, университетско сътрудничество

каб. 253
вторник: 10:00 – 12:00 ч.
02 846 70 57, 02 9308 510
billiana@gea.uni-sofia.bg