Преподавателска мобилност

Erasmus+

Обща информация

Програма “Еразъм+” предоставя възможност за мобилност с цел обучение или преподаване на преподаватели/служители на СУ “Св. Климент Охридски” във висши учебни заведения, както в програмни, така и в партниращи страни.

Факултетен Еразъм координатор

Доц. д-р Биляна Борисова

Зам.-декан Международна и изследователска дейност, университетско сътрудничество

каб. 253
вторник: 10:00 – 12:00 ч.
02 846 70 57, 02 9308 510
billiana@gea.uni-sofia.bg