Учебна практика по Дистанционни изследвания

Учебна практика по Дистанционни изследвания, част от учебна практика „Геоморфология, картография, геопространствени технологии и дистанционни изследвания“

Практиката има за цел да представи възможностите за използване на Безпилотна летателна система (БЛС) като платформа за набавяне на геопространствени данни от въздуха. В процеса на практиката студентите се запознават с основните компоненти на летателната система, правилата за построяване на план мисия и правилата и рестрикциите за безопасно провеждане на полет с БЛС. Използвани летателни системи: DJI Phantom 4 Pro, DJI Phantom 3 Advanced, DJI Mini 2.

Практиката включва два модула: теренна работа за събиране на геопространствени данни и обработка на данните в лабораторни условия за извличане на картографски и ГИС продукти.

 1. Теренна работа на избрана локация.
  • Окомплектовка на летателната система и теория;
  • Демонстрация на софтуер за построяване на план летателна мисия;
  • Изпълнение на летателна мисия и събиране на дистанционни данни;
  • Кратък теоретичен модул за управление на БЛС;
  • Демонстрация на режим за ръчно управление на летателната система.
 1. Обработка на получените резултати в лабораторни условия.
  • Демонстрация на софтуерни продукти, позволяващи обработка на данни, заснети от БЛС, и генериране на цифрова ортофотокарта, цифров модел на повърхността (DSM), 3-D моделиране и отчети за постигнатите точности;
  • Интеграция на продуктите в ГИС среда;
  • Съставяне на карти и картосхеми, базирани на обработените данни.

Галерия: Учебна практика по Дистанционни изследвания